Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmä

Ravintolakolmio-konsernin johtamis- ja työtyytyväisyysjärjestelmä on luotu vuonna 1998. Mittaamme vuosittain esimiesten johtamistaitoja tutkimuksella, joka koostuu sekä itsearvioinnista että alaisten antamasta palautteesta.

Mittaustulosten avulla saamme tärkeää tietoa esimiestemme johtamistaidoista ja valmiuksista kannustaa työntekijöitä.

Tulosten perusteella kullekin esimiehelle tehdään henkilökohtainen johtamistyön ohjelma, jonka kehittämistä vaativat osa-alueet kirjataan johtamispassiin.

Esimiesten saamien johtamisarvosanojen keskiarvo viimeisten viiden vuoden aikana on 4,04 arviointiasteikolla 1–5.

Mittaamme vuosittain myös koko henkilöstön työtyytyväisyyttä. Mittaustulosten keskiarvo koko konsernissa on 4,00 arviointiasteikolla 1–5, ja vastausprosentin keskiarvo on noin 70 %.