Terveydenhoito ja turvallisuus

Terveydenhoito ja turvallisuus

Tarjoamme työntekijöillemme lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä laajan terveysturvavakuutuksen, joka kattaa lähes kaikki tutkimukset ja toimenpiteet.

Vakuutuksen ansiosta työntekijä pääsee tarvittaessa nopeasti leikkaukseen yksityiselle lääkäriasemalle. Vakuutus sisältää myös leikkauksen jälkeisen hoidon, kuten kuntouttavan fysioterapian.

Hammaslääkärikuluja korvaamme 350 eurolla vuodessa.

Lisäksi tarjoamme kaikille työntekijöillemme vapaa-ajan ryhmävakuutuksen. Käytännössä työntekijämme ovat siis jatkuvasti vakuutettuina työnantajan puolesta. 

Liikuntaseteleiden avulla kannustamme työntekijöitä pitämään huolta kunnostaan ja jaksamisestaan. Järjestämme jatkuvasti myös ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutuksia.

Vuonna 2010 yhtiössä otettiin käyttöön varhaisen tuen malli. Sen avulla pyrimme ehkäisemään työkyvyn heikkenemistä, tukemaan henkilöstön jaksamista, ylläpitämään hyvää työilmapiiriä ja ennen kaikkea vähentämään turhia sairauspoissaoloja. Malli on toteutettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Käytännössä varhaisen tuen malli tarkoittaa sitä, että sairauspoissaoloille on asetettu hälytysrajat, joita eri yksiköiden nimetyt sairasvastaavat seuraavat.

Rajat ovat kaikille työntekijöille samat. Kun rajat ylittyvät, sairasvastaavat kartoittavat, miten työkykyongelma näkyy työssä ja mitä muutoksia ongelman korjaamiseksi pitää tehdä.

Varhaisen tuen mallin avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja tällä hetkellä niiden määrä alittaa asettamamme tavoitteet.