Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja

Vastuullisuus tarkoittaa meille ennen kaikkea henkilöstön hyvinvointia, hyvää johtamista sekä yrityksen toimintaedellytysten turvaamista pitkällä aikavälillä. Tähän päästään seuraamalla aktiivisesti toimialan kehitystä, tekemällä nopeita päätöksiä sekä ennakoimalla yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset.

Yksi toimintamme peruskivistä on sitouttava partner-osakkuus. Jokaisen ravintolamme ylin johto eli toimitusjohtaja sekä ravintola- ja keittiöpäälliköt ovat osakkaita omassa ravintolayhtiössään.

Käytämme vuosittain noin 300 000 euroa henkilökuntamme virkistys-, työhyvinvointi-, koulutus- ja vapaa-ajan toimintaan.  Lahjoitamme myös vuosittain rahaa eri hyväntekeväisyysjärjestöille. Olemme tukeneet esimerkiksi Lastenklinikoiden Kummeja, Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, Naisten Pankkia ja Unicefia.